Onze huisregels en
klachtenregeling

Op deze pagina vindt u onze huisregels en wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.

Huisregels

1. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of in de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van patiënten en of bezoekers.

2. Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtruimte plaats nemen. Uw fysiotherapeut zal u op het afgesproken tijdstip ophalen.

3. Wanneer u geen afspraak heeft, maar graag iemand van onze praktijk wilt spreken, kunt u zich melden bij de behandelruimte, of bij een balie medewerker van Fitness studio Jan Postema.

4. U dient bij de eerste afspraak een geldig legitimatie bewijs en zorgpas mee te nemen. Wanneer u 15 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij behandelruimte.

5. Afspraken die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Bij afspraken die niet binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling worden afgezegd zijn wij genoodzaakt de kosten voor de niet nagekomen behandeling bij u te declareren. Als u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, uw maximaal aantal zittingen of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven. U krijgt een factuur van de desbetreffende behandelingen per mail of per post toegestuurd. Kijk voor de praktijktarieven op onze website en/of de wandkaart in de wachtruimte.

6. U dient tijdens de afspraak altijd uw afspraken kaartje en een handdoek mee te nemen. In de praktijk mag niet gerookt worden.

7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel en de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer, BHV’er) op te volgen. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

8. Binnen de praktijk kan het zijn dat uw fysiotherapeut u doorverwijst naar een (gespecialiseerde) collega.
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie en/of ziekteverzuim.

9. De praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt begeleid door een fysiotherapeut tijdens onderzoeken en behandeling van patiënten. In overleg met u kan het zijn dat een stagiaire meekijkt bij een behandeling en (een deel van) de behandeling overneemt.

10. Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of bij een van onze fysiotherapeuten.
U kunt uw auto en/of fiets op het parkeerterrein van Fitness Studio Jan Postema kosteloos parkeren.

Klachtenregeling

Een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat.

Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Meer informatie vindt u op: www.defysiotherapeut.com

Feedback formulier

Vul bij ‘vragen en opmerking’ uw feedback in