COVID-19/Corona

COVID-19 komt vaak tot uiting als een luchtweginfectie. De ziekte leidt bij 80% van de patiënten tot milde of matige klachten. 15% van de patiënten ontwikkelt ernstige klachten en 5% ontwikkelt kritieke klachten, waarbij een IC-opname noodzakelijk is. De schattingen lopen momenteel nog uiteen, maar het lijkt er op dat ten minste 10% langdurige klachten overhoudt aan corona (ook wel ‘Long Covid’ genoemd).

Stel hier uw vraag  Lang last van klachten

  Zowel mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met corona als mensen die mildere klachten hadden, kunnen nog langer last hebben van long covid. Eén van de kenmerken van long Covid is het brede scala aan symptomen. Bij sommige mensen gaat het met pieken en dalen, vaak de ‘corona-achtbaan’ genoemd. Anderen hebben een enkel symptoom, maar met een abnormaal verloop.

  Wat kan de fysiotherapeut voor mij betekenen?

  De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met (long) COVID-19.

  Zo kan de fysiotherapeut helpen bij:

  • Vermindering in inspanningscapaciteit
  • Activiteiten en/of bewegend functioneren in de thuissituatie
  • Verminderde spierkracht, spiermassa, balans of uithoudingsvermogen
  • Een verlaagde fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit
  • Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten
  • Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek
  • Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks (bewegend) functioneren.
  Covid 19 Fysio Pro Active
  Covid Training Fysio Pro Active

  Hoe ziet een behandeltraject eruit?

  Tijdens de eerste afspraak neemt de fysiotherapeut samen met u, door middel van een gesprek, de klachten door. Op basis hiervan zullen er testen worden uitgevoerd om de klachten goed in kaart te brengen.

  Al het beeld compleet is dan wordt er samen met de therapeut een trainingsprogramma opengesteld, die u onder toezicht van de fysiotherapeut zal uitvoeren. Meerdere keren zal de fysiotherapeut met u evalueren om zo de beste resultaten met u te behalen.

  Vergoeding fysiotherapie

  1) U heeft na verwijzing door een huisarts of specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is opnieuw een verwijzing door een specialist of huisarts nodig.

  2) De eerste verwijzing dient binnen 4 maanden na het doormaken van Corona geschreven te worden door de huisarts of specialist.